Máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ có nhiều dòng sản phẩm cho khách hàng lựa chọn.

  • Dòng máy chịu áp lực: Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng Toàn Mỹ plat [Click xem thêm].
  • Dòng dành cho nước sạch không áp: Máy nước nóng năng lượng mặt trời toàn mỹ I304 [Click xem thêm].
  • Dòng máy dành cho vùng nước nhiễm mặn nhiễm phèn: Máy nước nóng năng lượng mặt trời toàn mỹ NANO [Click xem thêm]

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ hoạt động theo nguyên tắc đối lưu nhiệt; Nhờ bình bảo ôn mà nhiệt độ nước được bảo lưu đến 72 giờ.

Sắp xếp:Hiển thị 1 - 12 / 24 kết quả

Gọi ngay : 0705055179
Gọi ngay : 0705055179